Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student |✩°。 . .ოἶῆოἶῆ. .☆⋆.°。|Other/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 251 Deviations 3,373 Comments 22,896 Pageviews
×

Favourites

[DEVIANTART ID] Hello my lady by TanakaM [DEVIANTART ID] Hello my lady :icontanakam:TanakaM 7 4 Cover Facebook #13 Akira Kunimi by MoeKaichii Cover Facebook #13 Akira Kunimi :iconmoekaichii:MoeKaichii 11 12 TACTICAL TROOPER by Lilianei TACTICAL TROOPER :iconlilianei:Lilianei 255 18 [IGGY] Yamaguchi Tadashi by TanakaM [IGGY] Yamaguchi Tadashi :icontanakam:TanakaM 17 2 Tutorial: High Technology by BCaves Tutorial: High Technology :iconbcaves:BCaves 36 20 +FA+ Yandere and Jaki (Yandere simulator) by Baka-Mikito +FA+ Yandere and Jaki (Yandere simulator) :iconbaka-mikito:Baka-Mikito 140 13 [PACKSHARE - 1762017] HAPPY 55+ Watch by TanakaM [PACKSHARE - 1762017] HAPPY 55+ Watch :icontanakam:TanakaM 15 25 [19-6-2017] HEY BOY! by TanakaM [19-6-2017] HEY BOY! :icontanakam:TanakaM 11 14 Happy 200+ watchers by Mikane-Min Happy 200+ watchers :iconmikane-min:Mikane-Min 15 30
Journal
ENROLLMENT - SUNSHINE CLASS DESIGN
Black Cat cat puff blink emoji F2U: Greenish Neko Blob Icon F2U: Black Neko Blob Icon F2U: Light Purple Neko Blob Icon F2U: Glowing Blue Neko Blob Icon F2U: Pink Neko Blob Icon F2U: Snow Blue Neko Blob Icon F2U: White Neko Blob Icon cat puff blink emoji  


Chào tất cả các bạn đang xem blog.Account này nhằm mục đích ra các bài giảng về Design dành cho mọi đối tượng.Tuy vậy,đây là dạy nâng cao,KHÔNG DẠY CƠ BẢN.  
Tớ
:iconSunShineClass:SunShineClass
:iconsunshineclass:SunShineClass 18 69
[MIXTEXTURE] BAD APPLE by TanakaM [MIXTEXTURE] BAD APPLE :icontanakam:TanakaM 17 3 Collaboration Art_Hq by HyugaFukase Collaboration Art_Hq :iconhyugafukase:HyugaFukase 16 6 deviantID by Ngo--Deviantart deviantID :iconngo--deviantart:Ngo--Deviantart 7 0 [SCRAPBOOK]  SEO HYERIN by TanakaM [SCRAPBOOK] SEO HYERIN :icontanakam:TanakaM 6 13 T - COMAL Killing Stalking (Woo x Bum) by 0948858370123 T - COMAL Killing Stalking (Woo x Bum) :icon0948858370123:0948858370123 8 14 [ 15-6-2017 ] :: DeviantID #2 :: by AT-Yomiko [ 15-6-2017 ] :: DeviantID #2 :: :iconat-yomiko:AT-Yomiko 30 32
- Ya, too puddingful.. die in pie-

deviantID

JM-Houta
|✩°。 . .ოἶῆოἶῆ. .☆⋆.°。|
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
Interests

Pride

I AM PROUD

Made with pride by the DeviantArt community

Donate

JM-Houta has started a donation pool!
186 / 1,200


> Donate if you want, please. <

You must be logged in to donate.
:iconsc-shisociu::icondahub::iconkl-lam::iconmoekaichii::icondahub::iconfuchsia-neko::icondahub::iconsliot:

Activity


- Meh, ngồi nhét vô đây rồi chui qua acc khác đây lol:
1. Who wanna see my đùiiiiiii.
2. Actully Im sketching my lil' Jiangshi. ^q^
- Mấy bạn nghe mình hát Ifuudoudou/Rap Tokio Funka không? <(")
- ;-; chưa gì lên 700 rồi mà chưa làm xong.. 
- Khi mấy ngày nay bạn chôn mình trong 6 đứa NEET thì ai cũng design tăng vụt-
- Nếu có core thì tớ sẽ đổi thành
Xiao-Longbao WT-on
Qijang-Shi hay Jyu-CW
((Là tiếng trung hết tho. '-') ))

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner 14 hours ago
Tớ ghé <3
Reply
:iconmikane-min:
Mikane-Min Featured By Owner 20 hours ago  Student Artist
- Tao qua nè
Reply
:iconkyubikk:
Kyubikk Featured By Owner 1 day ago
. Qua M /w\
Reply
:icontsurumax:
Tsurumax Featured By Owner 1 day ago  Student Interface Designer
- Ghé M ạ ~ 
- Trưa mát ~ 
Reply
:icontsurumax:
Tsurumax Featured By Owner 2 days ago  Student Interface Designer
- Ghé M ạ ~ 
- Tối ấm ~ 
Reply
Add a Comment: